Цирк ТВАС е социален цирков проект, в който се използва цирка като инструмент в образователната и социална работа, съществува от 1986 г. и днес е напълно оборудван цирк в много дисциплини.

Цирк ТВАС е организация с нестопанска цел в която млади хора могат да участват безплатно и да се учат да правят цирк. В цирка се  изучават циркови дисциплини като жонглиране, диаболо, трапец, акробатика, юнисайкъл и др. Цирк ТВАС изнасят около 50 представления годишно  и се представят в цяла Европа от Москва до Флоренция. Цирк ТВАС не е само цирково училище, а място в което младите хора получават добри примери, морални ценности и откриват, че могат да направят много повече, отколкото мислят. Целта не е да се обучават професионални артисти за цирк, а да се помогне на децата и младите хора да получат добри инструменти и предпоставки за добър живот.

Директор на Цирк ТВАС е Сорен Стокмар.

10 участници, Цирк ТВАС е базиран в гр. Олхус, Дания.

Една от основните цели на МАФ 8 и Цирк ТВАС е включването и ангажирането на групите млади хора в неравностойно социално положение, като се използват циркови дейности, които дават на е социални и творчески умения.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:  “Методология на Социалния Цирк”

Гьоте Институт в София – 7 юни 2018 г.

Основната презентация на конференция е на  тема: Как да приложим Социален цирк в София, как да управляваме Социален цирк и Ефект на социалния цирк в обществото.

Фондация “Мини Арт” представя пилотния проект “Социален цирк” започнал през пролетта на 2018 г. и своята визията и плановете за развитие до 2020 г. в областта на социалните дейности в София.

Конференцията ще представи и книга за проекта в София.

За участие и въпроси: miniartfest(et)gmail.com и тел. 0897 555 484

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit